NOVOROČENKY    2022
V I A N O Č N É    A    N O V O R O Č N É    P O H Ľ A D N I C E

L U X U S N Ý  G R A F I C K Ý   K A R T Ó N
      ●      O Z D O B N Ý   V Ý S E K            R E L I É F N A   R A Z B A
 
 


 

NOVOROČENKY 2022

Novoročenky sú vyrobené z luxusného grafického kartónu. Dekoračné prvky sú tvorené reliéfnou razbou, ozdobným výsekom  a fóliovou tlačou.  Zabezpečujeme aj dotlač textov a loga.  Po kliknutí na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad spolu s podrobnejšími informáciami.

 

PF 1590

PF 1571 PF 1599


 
 
0,75 € 0,75 € 0,75 €

 

PF 1587 PF 1573 PF 1586


 

1,19 €

1,19 €

1,19 €

 

PF 1568 PF 1595 PF 1589


 


 

1,19 €

1,19 €

0,75 €

 

PF 1596 PF 1578 PF 1451


 


 

1,19 €

1,19 €

1,19 €

 

PF 1555 PF 1592 PF 1593


 


 
1,19 € 1,19 € 1,19 €

 

 PF 1577 PF 1585 PF 1579
 
0,75 € 0,75 € 0,75 €

 

PF 1580 PF 1552 PF 1574


 


 
0,75 € 0,75 € 0,75 €

 

PF 1575

PF 1591

PF 1594 

0,75 €

0,75 €

0,75 €

 

PF 1598

PF 1588

PF 1584 


 

0,75 €

0,75 €

0,75 €NOVOROČENKY 2022
vyrobené vo formáte DL ako jednoduchá karta a štvorec 12 x 12 cm ako otváracia karta , vytlačené sú na kreatívnych papieroch s gramážou 260-300 g/m2.


 
PF 1901 PF 1902 PF 1903


 


 


 
0,75 0,99 0,75


 
PF 1904 PF 1905 PF 1907


 


 


 
0,75 0,99 0,75


 
PF 1906 PF 1802 PF 1803


 


 
0,75 0,75 € 0,99 €


 
PF 1804 PF 1805 PF 1806


 


 
0,99 € 0,75 € 0,75 €


 
  PF 1808 PF 1809


 


 
  0,75 € 0,99 € 
PF 1813   PF 1814


 


 
0,75 €   0,75 €