NOVOROČENKY    2022
L U X U S N Ý  G R A F I C K Ý   K A R T Ó N                        O Z D O B N Ý   V Ý S E K                        R E L I É F N A   R A Z B A  
 


 
Tlač - informácie o dotlači textov


•  Dotlač textov na novoročenky je realizovaná na profesionálnej digitálnej tlačiarni zn. XEROX
 technológiou tuhých atramentov. Táto tlačová technika zaručuje vysokú kvalitu tlače aj na
štrukturovaných papieroch, z ktorých sú novoročenky vyrobené.

•  Cena za dotlač textov (bez DPH):
  –  jednorazový poplatok 15,- €  za grafickú a tlačovú prípravu.
  –  0,23 € za kus
  –  v prípade potlače viac ako 300 ks cena dohodou.

•  V objednávke je potrebné uviesť farbu a typ písma  a texty, ktoré majú byť vytlačené.
    príklady typov písma  a
  príklady textov.

  Na základe vašich podkladov bude vyhotovený grafický návrh, ktorý Vám zašleme na korektúru e-mailom.
Po odsúhlasení novoročenky potlačíme v lehote 1- 3 dni.

 
•  V prípade potlače novoročeniek s červeným vložným listom (PF 1501, 1503, 1505, 1516 a 1521) svetlou farbou,
 napr. bielou, "striebornou" odporúčame túto vykonať technikou sieťotlače.
Ceny za sieťotlač poskytneme na vyžiadanie po detailnejšej špecifikácii konkrétnej tlače.